Tầm nhìn Sứ mệnh
ĐƯA NỀN GIÁO DỤC ÚC GẦN VỚI VIỆT NAM HƠN BAO GIỜ HẾT

Phát triển Trung tâm Đào tạo Quốc tế của PTIT trở thành một trung tâm về quốc tế hoá trong giáo dục đại học, giáo dục định hướng nghề nghiệp và dịch vụ đào tạo quốc tế cho xã hội.
Sứ mệnh: Là một trung tâm quốc tế hoá giáo dục, đào tạo và dịch vụ cho xã hội, sứ mạng của chúng tôi là:
✓ Cung cấp các chương trình đào tạo quốc tế chất lượng để đáp ứng xu hướng phát triển và yêu cầu thực tiễn của các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội;
✓ Cung cấp các chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao kỹ năng cho việc phát triển nguồn nhân lực cho các thị trường nội địa và quốc tế;
✓ Cung cấp các dịch vụ về quốc tế hoá giáo dục và đạo tạo có chất lượng cho sinh viên và xã hội đáp ứng yêu cầu phát triên nhanh của thế giới hiện đại ngày nay.

CON SỐ VỀ
SINH VIÊN
đào tạo TẠI CIE VÀ
LA TROBE

10000 +
Học Viên

Tham gia và hoàn thành
các Khóa đào tạo Dài/Ngắn hạn

1 +
Khóa Học

Khóa Đào tạo Dài/Ngắn
hạn được tổ chức và hoàn thành

100 +
Bằng/ Chứng chỉ

Học viên được Cấp bằng/Chứng chỉ sau khi hoàn thành Khóa học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Liên kết quốc tế CỦA HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CHƯƠNG TRÌNH
CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN​

Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin của Đại học La Trobe đào tạo trong 4 năm (2 năm đầu học tại Học viện và 2 năm tiếp theo học tại Đại học La Trobe, Úc)

CHƯƠNG TRÌNH
DU HỌC CHUYỂN TIẾP

CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC CHUYỂN TIẾP​

Chương trình dành riêng cho sinh viên PTIT các ngành Công nghệ Thông tin, Điện – Điện tử, Viễn thông, An toàn thông tin, Công nghệ Đa phương tiện

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC​

Ngoài các chương trình cử nhân CNTT, du học chuyển tiếp. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông còn có rất nhiều các chương trình liên kết quốc tế khác.